Sunday, 23 December 2012

En dag ville jeg gerne prøve at være i isolation grundet strålebehandling.

At vide at man er omskåret fra verden grundet behandling der gør at man effektivt er farlig for andre mennesker at komme i kontakt med, at der udsendes partikler fra en selv som er til skade for omgivelserne,
forekommer mig uhyre spændende.

God jul.

No comments:

Post a Comment